Jak przygotować pomieszczenie do dezynfekcji?

Jak przygotować pomieszczenie do dezynfekcji?

Dezynfekcja to proces pozwalający na usunięcie z pomieszczenia wszystkich mikroorganizmów, które mogłyby być niebezpieczne dla człowieka. Mowa głównie o wszelkich wirusach, bakteriach, grzybach oraz ich przetrwalnikach. Czynność może być wykonywana zarówno w obiektach publicznych, jak i prywatnych domach oraz mieszkaniach. Jej powodem jest najczęściej skażenie związane ze zgonem, zalaniem lub przebywaniem w pomieszczeniu osoby cierpiącej na chorobę zakaźną. Cały proces wykonuje się za pomocą różnego rodzaju metod, dopasowanych do konkretnej sytuacji. W jaki sposób należy przygotować wnętrze do dezynfekcji, tak aby z jednej strony zakończyła się sukcesem, z drugiej zaś była w pełni bezpieczna?

Podstawowe informacje na temat dezynfekcji

Firmy świadczące tego typu usługi za każdym razem powinny poinformować klienta jakie czynności przygotowawcze należy przeprowadzić w obiekcie. Dlaczego są one takie ważne? Przede wszystkim dlatego, że pozwalają na zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa oraz znacznie usprawniają pracę. W wielu przypadkach można liczyć na lepsze efekty całego zabiegu oraz ich dłuższe utrzymywanie się.

W jaki sposób przygotować wnętrze?

Profesjonalna dezynfekcja wymaga użycia silnych preparatów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz roślin. Z tego względu w trakcie wykonywania całego procesu, w pomieszczeniu nie mogą być obecni domownicy, pupile oraz jakiekolwiek rośliny. Pierwszym krokiem od którego należy zacząć będzie zatem wyniesienie wszelkich kwiatów oraz wyprowadzenie zwierząt. Jak będą wyglądać dalsze czynności?

  • Kolejnym etapem jest usunięcie z lokalu cennych przedmiotów. W tym przypadku warto jednak wyjaśnić kilka kwestii. Przede wszystkim zastanówmy się nad tym jakie elementy chcemy wynieść. Pamiętajmy, że skoro mieszkanie wymaga odkażenia, drobnoustroje mogą być obecne również na rzeczach, które chcemy umieścić poza nim. Ograniczmy się zatem tylko do tych najbardziej cennych. Jeśli nie jesteśmy pewni co do tego aspektu, najlepiej skontaktować się z firmą, która będzie wykonywać usługę i zapytać o to jakie elementy lepiej pozostawić w środku.
  • Następna czynność na liście do wykonania polega na zabezpieczeniu folią sprzętów AGD oraz RTV. Konieczne jest ponadto dokładne uszczelnienie wszelkich miejsc, przez które mógłby wydobywać się środek. Mowa przede wszystkim o kratkach wentylacyjnych i szparach pod drzwiami. Upewnijmy się ponadto czy wszystkie okna są zamknięte. W ten sposób zminimalizujemy ryzyko przedostania się szkodliwych substancji do sąsiadów oraz to związane z niemożnością uzyskania wymaganego stężenia w powietrzu, bez którego dezynfekcja byłaby nieskuteczna.
  • Jakie kroki warto jeszcze wykonać? Zaleca się, aby usunąć wszystkie rozlane płyny i resztki jedzenia. Jeśli jakakolwiek żywność znajduje się na blacie lub w widocznym miejscu, trzeba schować ją do lodówki lub szafek.

Czym jeszcze powinna być poprzedzona dezynfekcja?

W wielu mieszkaniach i domach gdzie wykonuje się odkażanie obecny jest grzyb. Zanim odbędzie się zabieg, należy pokryć miejsce występowania nalotu środkiem grzybobójczym. Oprócz tego, zaleca się usunięcie ciemnych śladów w sposób mechaniczny. Dzięki temu, preparaty używane podczas dezynfekcji będą mogły wniknąć głębiej. Firma, której zleciliśmy usługę, przed jej wykonaniem z pewnością sprawdzi szczelność pomieszczeń. Niemniej jednak, wykonując wszystkie z wyżej opisanych czynności wpłyniemy na skrócenie długości trwania całego procesu.